Inici / Cursos gratuïts / Curs gratuït de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Curs gratuït de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Comparteix aquesta publicació

Curs gratuït de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a Rubí.

L’Ajuntament de Rubí organitza nous cursos de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a l’Espai Jove Torre Bassas. Totes dues formacions es duran a terme entre els dies 19 de desembre i 10 de gener. Les inscripcions per a participar en aquests cursos, que són gratuïts, s’han de fer al mateix equipament els dies 4, 9, 10 i 11 de desembre.

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. El temari del curs els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar aquest tipus d’activitats en el marc de la programació general d’una organització. Així, els alumnes aprenen a aplicar les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els requisits per accedir a aquest curs, pel qual no s’exigeix cap titulació prèvia, són tenir entre 18 i 30 anys i estar empadronat a Rubí. Aquesta formació consta de dues parts: una de teòrica ─la que s’ofereix a l’Espai Jove Torre Bassas─ i una altra de pràctica. L’alumnat ha de realitzar pràctiques de monitor/a en un centre on hi hagi una persona amb el títol de director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil, expedit per la Generalitat de Catalunya.

El consistori també organitza una nova edició del curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, que és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. Aquesta formació també els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los interna i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

La superació del curs comporta l’obtenció del diploma i del carnet de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a proposta de les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil. El carnet de director/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dirigint i coordinant activitats d’educació en el lleure.

Aquest curs també consta d’una etapa lectiva i una altra de pràctica. L’Espai Jove Torre Bassas ofereix la formació teòrica. Posteriorment, els alumnes han de buscar l’entitat on realitzar les pràctiques, sempre amb el suport de l’Ajuntament i el de l’escola que imparteix el curs, en aquesta ocasió l’Aula d’Esplai del Vallès.

Per poder realitzar aquest curs cal tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys i estar empadronat a Rubí. Abans d’iniciar la formació també cal acreditar com a mínim un d’aquests dos requisits: disposar del títol de monitor/a de lleure expedit per la Generalitat de Catalunya o bé acreditar una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació Social, en Mestre d’Educació Infantil, en Mestre d’Educació Primària, en Pedagogia o en Psicologia, així com dos anys d’experiència continuada en el sector de l’educació en el lleure.

Els interessats a participar en aquests cursos s’hi podran inscriure els dies 4, 9, 10 i 11 de desembre a l’Espai Jove Torre Bassas, al carrer Sabadell, 18-20. La capacitat màxima de totes dues formacions és de 25 persones cadascuna. Si hi ha més de 25 sol·licituds d’inscripció, es farà un sorteig públic a la Torre Bassas.

Aules d’estudi

A partir de l’11 de desembre, l’Ajuntament torna a oferir aules d’estudi als joves de la ciutat. Es tracta d’un servei adreçat als estudiants rubinencs, especialment els que cursen Batxillerat o una carrera universitària, que consisteix en proporcionar-los un ambient òptim per preparar els seus exàmens.

En aquesta ocasió, les aules d’estudi s’habilitaran a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. El consistori ha augmentat el nombre d’hores i dies en què s’oferirà el servei. Així, les aules d’estudi estaran operatives de l’11 de desembre al 29 de gener, de dilluns a divendres de 21 h a 1h de la matinada, els dissabtes de 16 h a 23 h i els diumenges, de 16 h a 22 h.

El Ayuntamiento de Rubí organiza nuevos cursos de monitor/a i de director/a de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil en el Espacio Joven Torre Bassas. Ambas formaciones se llevarán a cabo entre los días 19 de diciembre y 10 de enero. Las inscripciones para participar en estos cursos, que son gratuitos, se realizarán en el mismo equipamiento los días 4, 9, 10 y 11 de diciembre.

El curso de monitor/a de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil es la formación que prepara a los alumnos para intervenir de forma educativa en actividades de tiempo libre infantil y juvenil. El temario del curso los capacita para organizar, dinamizar y evaluar este tipo de actividades en el marco de la programación general de una organización. Así, los alumnos aprenden a aplicar las técnicas específicas de animación grupal, con una incidencia explícita en la educación en valores y con atención a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

Los requisitos para acceder a este curso, por el que no se exige ninguna titulación previa, son tener entre 18 y 30 años y estar empadronado en Rubí. Esta formación consta de dos partes: una teórica ─la que se ofrece en el Espacio Joven Torre Bassas─ y otra práctica. El alumnado debe realizar prácticas de monitor/a en un centro donde haya una persona con el título de director/a de actividades en el tiempo libre infantil y juvenil, expedido por la Generalitat de Cataluña.

El consistorio también organiza una nueva edición del curso de director/a de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, que es la formación que prepara a los alumnos para intervenir en tareas de coordinación de equipos en actividades de tiempo libre infantil y juvenil . Esta formación también los capacita para planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de ocio educativo dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, y representarlos interna y externamente asumiendo la creación, el control y la dinamización de la El equipo de personal monitor.

La superación del curso conlleva la obtención del diploma y del carné de director/a de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil que expide la Dirección General de Juventud de la Generalidad de Cataluña, a propuesta de las escuelas de educadores en el ocio infantil y juvenil. El carné de director/a complementa el diploma y habilita a la persona titular para trabajar dirigiendo y coordinando actividades de educación en el tiempo libre.

Este curso también consta de una etapa lectiva y otra práctica. El Espacio Joven Torre Bassas ofrece la formación teórica. Posteriormente, los alumnos deben buscar la entidad donde realizar las prácticas, siempre con el apoyo del Ayuntamiento y el de la escuela que imparte el curso, en esta ocasión el Aula de Esparcimiento del Vallès.

Para poder realizar este curso es necesario tener una edad comprendida entre los 18 y los 35 años y estar empadronado en Rubí. Antes de iniciar la formación también debe acreditar al menos uno de estos dos requisitos: disponer del título de monitor/a de tiempo libre expedido por la Generalidad de Cataluña o bien acreditar una titulación de grado, diplomatura o licenciatura en Educación Infantil, en Educación Primaria, en Educación Social, en Maestro de Educación Infantil, en Maestro de Educación Primaria, en Pedagogía o en Psicología, así como dos años de experiencia continuada en el sector de la educación en el tiempo libre.

Los interesados ​​en participar en estos cursos podrán inscribirse los días 4, 9, 10 y 11 de diciembre en el Espacio Joven Torre Bassas, en la calle Sabadell, 18-20. La capacidad máxima de ambas formaciones es de 25 personas cada una. Si hay más de 25 solicitudes de inscripción, se hará un sorteo público en la Torre Bassas.

.

.

Aulas de estudio

A partir del 11 de diciembre, el Ayuntamiento vuelve a ofrecer aulas de estudio a los jóvenes de la ciudad. Se trata de un servicio dirigido a los estudiantes rubinenses, especialmente los que cursan Bachillerato o una carrera universitaria, que consiste en proporcionarles un ambiente óptimo para preparar sus exámenes.

En esta ocasión, las aulas de estudio se habilitarán en la Biblioteca Municipal Maestro Martín Tablero. El consistorio ha aumentado el número de horas y días en que se ofrecerá el servicio. Así, las aulas de estudio estarán operativas del 11 de diciembre al 29 de enero, de lunes a viernes de 21 ha 1h de la madrugada, los sábados de 16 ha 23 hy los domingos, de 16 ha 22 h.

.

[oa_social_login]

Consulta també

Animaciones aeiou precisa animadors infantils, monitors de temps lliure, educadors…

Comparteix aquesta publicacióAnimaciones aeiou precisa animadors infantils, monitors de temps lliure, educadors… a Barcelona i a Mallorca …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com