Inici / Més informació sobre les cookies

Més informació sobre les cookies

Comparteix aquesta publicació

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de texte inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita casi qualsevol lloc web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Tot i que hi ha molta gent que no ho sap les cookies s’utilitzen des de fa 20 anys, quan varen apareixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vosté, como targetes de crèdit o dades bancaries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc

El servidor web no la associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que la web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

 • Cookies técniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies de análisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitaries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Qué són las cookies propies y las de tercers?

Las cookies propies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les cookies?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrarem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol ocórrer en les tendes online.
 • No podrà accedir l’àrea personal d’aquest lloc web, como per exemple El meu Compte, o El meu Perfil o Les meves Comandes.
 • Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràsit en la web, la qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva.
 • No podrà escriure en el blog, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que pública spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectorizada, la qual cosa reduirà els ingressos publicitaris de la web.
 • Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilizar cap red social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos podem variar en funció de la versió del navegador:

 1. Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé punxant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 2. Veurà diferents seccions, cliqui l’opció Mostrar opcions avançades.
 3. Vagi a Privacidat, Configuració de contingut.
 4. Seleccioni Totes les cookies i les dades de llocs.
 5. Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Per que li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcció en el camp Buscar cookies.
 6. Després de realizar aquest filtre apareixerà en pantalla una o varies línies amb les cookies de la web sol·licitada. Ara tan sols te que seleccionar-la y pulsar la X per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Faci a Eines, Opcions d’ Internet
 2. Faci click en Privacitat.
 3. Mogui el deslizador fins a ajustar el nivell de privadesa que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Opcions o Preferencies según el seu sistema operatiu.
 2. Vagi click en Privacitat.
 3. En Historial esculli Usar una configuració personalitzada per el historial.
 4. Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activarla o desactivarla segons les seves preferencies.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para OSX segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Preferencies, després Privacitat.
 2. En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookies perque ajusti el tipus de bloqueig de dessitja realizar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para iOS segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Vagi a Ajustos, després Safari.
 2. Vagi a Privacitat y Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies per a que ajusti el tipus de bloqueig que dessitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Executi el navegador y premi la tecla Menú, després Ajustos.
 2. Vagi a Seguritat y Privacitat, veurà l’opció Acceptar cookies per que activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (pot variar en funció de la versió del navegador):

 1. Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració
 2. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

 

¿Que es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier sitio web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por aquella página. A pesar de que hay mucha gente que no lo sabe las cookies se utilizan desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Que NO ES una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc

El servidor web no la asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Que tipo de cookies existen?

 • Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuando está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuando navega un usuario anónimo o uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.

¿Qué són las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Que pasa si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostraremos unos ejemplos:

 • No podrá compartir contenidos de esta web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.
 • El lugar web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.
 • No podrá acceder el área personal de este lugar web, como por ejemplo Mi Cuenta, o Mi Perfil o Mis Pedidos.
 • Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
 • No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
 • El lugar web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo cual dificultará que la web sea competitiva.
 • No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que pública spam.
 • No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo cual reducirá los ingresos publicitarios de la web.
 • Todas las redes sociales utilizan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.

Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.

Para eliminar las cookies de un lugar web tiene que ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas en el dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

A continuación le indicamos como acceder a una cookie determinada del navegador Chrome.

Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:

 1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
 2. Verá diferentes secciones, clique la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos de lugares.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Por que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
 6. Después de realizar este filtro aparecerá en pantalla una o varías líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora tan sólo té que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (puede variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
 2. Vaya click en Privacidad.
 3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (puede variar en *función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
 2. Haga click en Privacidad.
 3. En Historial escoja Usar una configuración personalizada por el historial.
 4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencies.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (puede variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, después Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo de desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (puede variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, después Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (puede variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y clique en la tecla Menú, después Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies por que active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (puede variar en función de la versión del navegador):

 1. Abre Internet Explorer, después Más, después Configuración.
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com