Inici / Administració / Convocatòria per a l’ampliació en 200 places de la borsa de treball de la categoria de subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona

Convocatòria per a l’ampliació en 200 places de la borsa de treball de la categoria de subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona

Comparteix aquesta publicació

Convocatòria per a l’ampliació en 200 places de la borsa de treball de la categoria de subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona

Identificació de la convocatòria:

Bases que han de regir la convocatòria per a l’ampliació de la Borsa de treball de l’Ajuntament de Barcelona en la categoria de Subaltern/a.

Les característiques de la convocatòria són les següents:

 • Categoria Subaltern/a
 • Grup de titulació E (Altres agrupacions)
 • Nivell de destinació 12
 • Termini de presentació: 9/5/2017
 • Nombre de places: 200

Mitjançant aquesta convocatòria es constituirà una borsa amb les 200 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació.

Funcions bàsiques:

 • Atendre i orientar a les persones usuaries sobre horaris i pautes de funcionament, telefònicament, presencialment o mitjançant d’altres Canals.
 • Controlar els accessos als edificis municipals.
 • Realitzar tasques de transport i repartiment de documents o materials.
 • Reparar sales i equipaments, mobiliari, so, llums, etc

Funcions específiques:

 • L’ encesa (posada en funcionament) i el tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i la cura del seu correcte funcionament, així com la posada en funcionament d’aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • L’obertura i el tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais del centre, i la cura i custòdia de les claus de les diferents dependències.
 • El control de les entrades i sortides de l’alumnat.
 • El control d’entrada i sortida de persones al centre i la seva recepció i atenció, així com la primera atenció telefònica i la derivació de trucades.
 • Treballs de repografía, fotocòpia de documents, enquadernacions senzilles, sobre material propi de l’activitat del centre, i la utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • El transport d’objectes, material i documentació a l’interior del centre.
 • La recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets…).
 • La realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis del centre (tràmits al servei de correus…).
 • La intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del centre.
 • La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…).
 • Seguiment del manteniment del centre (amb comunicació amb el servei corresponent) i realització del petit manteniment.
 • Els treballs de suport, en general, a l’estructura de l’escola i a l’equip directiu.
 • Les tasques encomanades per la direcció del centre davant situacions extraordinàries i/o d’emergència.

Requisits de participació:

Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Estar en possessió del títol acadèmic de certificat d’escolaritat o equivalent, o qualsevol altre superior.

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap Administració Pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 1. Convocatòria: Subaltern/a [PDF]
 2. Sol·licitud de participació: Accés a la sol.licitud telemàtica

Consulta també

Càsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo

Comparteix aquesta publicacióCàsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo Barcelona ” …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com