Inici / Administració / Convocatòria al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia

Convocatòria al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia

Comparteix aquesta publicació

Convocatòria al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia.

Es convoca procés selectiu d’accés lliure per a cobrir 140 places en el cos de gestió processal i administrativa mitjançant el sistema d’oposició.

Del les 33 places convocades a Catalunya es reservaran 2 places per a ser cobertes pels qui tinguin la condició legal de persones amb discapacitat.

Per participar en aquest procés selectiu és necessari estar en possessió o en condicions d’obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el títol de Grau, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.

La presentació de la sol·licitud es pot realitzar fins al dia 23 de novembre previ pagament de la corresponent taxa de 22.42 euros (11.21 en cas de dret a reducció del 50%) i es dirigirà a la Secretaria d’Estat de Justícia. La no presentació de la mateixa en temps i forma suposarà l’exclusió de l’aspirant.

Llevat que concorri causa objectiva que ho justifiqui, apreciada per la Secretaria de Estat de Justícia, escoltat el tribunal qualificador únic, el procés selectiu tindrà una durada màxima de nou mesos comptats a partir de la data de realització del primer exercici fins a la data de nomenament com a funcionari de carrera.

Els que desitgin participar en aquest procés selectiu han d’emplenar el model oficial de sol·licitud d’admissió a proves selectives en l’Administració de Justícia (model 790 – Codi 007 en la part superior figura, «Sol·licitud d’admissió a proves selectives de l’Administració de Justícia i liquidació de la taxa de drets d’examen»), que estarà disponible en català i en les altres llengües oficials de les comunitats autònomes. Aquest model es descarrega gratuïtament de la pàgina web del Ministeri de Justícia, (www.mjusticia.gob.es) i de les pàgines web de les comunitats autònomes que ofereixen places i que s’indiquen a la base 6.7.

Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir 140 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa a través del sistema de oposición.

Del las 33 plazas convocadas en Catalunya se reservarán 2 plazas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad.

Para participar en este proceso selectivo es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

La presentación de la solicitud se realizará se puede realizar hasta el dia 23 de noviembre y se dirigirá a la Secretaria de Estado de Justicia. La no presentación de la misma en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante, previo pago de la correspondiente tasa de 22.42 euros (11.21 en caso de derecho a reducción del 50%).

Salvo que concurra causa objetiva que lo justifique, apreciada por la Secretaría de Estado de Justicia, oído el Tribunal Calificador Único, el proceso selectivo tendrá una duración máxima de nueve meses contados a partir de la fecha de realización del primer ejercicio hasta la fecha de nombramiento como funcionario de carrera.

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración de Justicia (modelo 790 – Código 007 en cuya parte superior figura, «Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen»), que estará disponible en castellano y en las demás lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este modelo se descarga gratuitamente de la página web del Ministerio de Justicia, (www.mjusticia.gob.es) y de las páginas web de las Comunidades Autónomas que ofertan plazas y que se indican en la base 6.7.

.

.

Consulta les bases de la convocatòria en els següents enllaços:

03/11/2015 BOE263 Bases específiques. Convocatòria

06/11/2015 DOGC 6992 Anunci de referència

.

[oa_social_login]

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com