Inici / Administració / Convocades 24 places d’auxiliar de jardineria per l’Ajuntament de Barcelona

Convocades 24 places d’auxiliar de jardineria per l’Ajuntament de Barcelona

Comparteix aquesta publicació

Convocades 24 places d’auxiliar de jardineria per l’Ajuntament de Barcelona

Termini de presentació: 16-01-2017

En data 17 de novembre de 2016 ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de 24 places de la categoria d’auxiliar de jardineria de 1r i 2n any, per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, mitjançant concurs-oposició lliure. Es reserven 2 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat.

Les funcions a desenvolupar consistiran a executar, complint la normativa de seguretat i protecció de la salut i sota les indicacions del cap de l’equip de treball, les feines de manteniment de la jardineria que, sense dominar pròpiament l’ofici, exigeixen pràctica i especial habilitat, com per exemple: el desfonament, cavat i escarda a màquina; preparació de terres i adobs; arrencada, embalatge i transport de plantes; plantació de qualsevol espècie d’element vegetal; retall i neteja de branques i fruits; poda d’arbres i arbustos; aclarida i retall d’arbustos; preparació d’insecticides i anticriptogàmics i la seva utilització; protecció i tutoratge d’arbres, arbustos i enfiladisses; neteja de jardins (zones verdes, paviments, papereres, entre d’altres); ús i manteniment de regs automatitzats; utilització de la maquinària pròpia de les tasques a desenvolupar, amb responsabilitat del seu bon ús, neteja i manteniment.

TEMARI

1. La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
2. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques.
3. Identificació de les plantes més utilitzades en jardineria.
4. Manteniment d’arbres i arbusts. Processos i programació.
5. Manteniment de gespes. Processos i programació.
6. Manteniment de plantes anuals i vivaces. Processos i programació.
7. Manteniment del sòl. Esmenes. Fertilitzants.
8. Plagues i malalties de les plantes. Productes fitosanitaris.
9. La reproducció de les plantes ornamentals.
10. Manteniment i Sostenibilitat. Principis generals.
11. La protecció normativa del verd urbà.
12. Ordenances de Medi Ambient i Animals i Civisme.
13. Conveni Col·lectiu de PJBIM.
14. Gestions Laborals.
15. Prevenció de Riscos Laborals en jardineria.
16. Conclusions i mesures del Pla d’Igualtat de l’Institut de Parcs i Jardins.
17. Estatut dels Treballadors. Drets i deures laborals bàsics.
18. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals.
19. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
20. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona.

En fecha 17 de noviembre de 2016 ha aprobado las bases que regirán la convocatoria para la provisión de 24 plazas de la categoría de auxiliar de jardinería de 1º y 2º año, para Parques y Jardines de Barcelona, ​​Instituto Municipal, mediante concurso-oposición libre. Se reservan 2 plazas para aquellas personas aspirantes que tengan la condición legal de discapacidad.

Las funciones a desarrollar consistirán en ejecutar, cumpliendo la normativa de seguridad y protección de la salud y bajo las indicaciones del jefe del equipo de trabajo, los trabajos de mantenimiento de la jardinería que, sin dominar propiamente el oficio, exigen práctica y especial habilidad, como por ejemplo: el desfondamiento, cavado y escarda a máquina; preparación de tierras y abonos; arranque, embalaje y transporte de plantas; plantación de cualquier especie de elemento vegetal; recorte y limpieza de ramas y frutos; poda de árboles y arbustos; aclarada y recorte de arbustos; preparación de insecticidas y anticriptogàmics y su utilización; protección y tutorización de árboles, arbustos y enredaderas; limpieza de jardines (zonas verdes, pavimentos, papeleras, entre otros); uso y mantenimiento de riegos automatizados; utilización de la maquinaria propia de las tareas a desarrollar, con responsabilidad de su buen uso, limpieza y mantenimiento.

TEMARIO

1. La Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Municipal de Parques y Jardines.
2. Los espacios verdes de Barcelona. Localizaciones y características.
3. Identificación de las plantas más utilizadas en jardinería.
4. Mantenimiento de árboles y arbustos. Procesos y programación.
5. Mantenimiento de céspedes. Procesos y programación.
6. Mantenimiento de plantas anuales y vivaces. Procesos y programación.
7. Mantenimiento del suelo. Enmiendas. Fertilizantes.
8. Plagas y enfermedades de las plantas. Productos fitosanitarios.
9. La reproducción de las plantas ornamentales.
10. Mantenimiento y Sostenibilidad. Principios generales.
11. La protección normativa del verde urbano.
12. Ordenanzas de Medio Ambiente y Animales y Civismo.
13. Convenio Colectivo de PJBIM.
14. Gestiones Laborales.
15. Prevención de riesgos laborales en jardinería.
16. Conclusiones y medidas del Plan de Igualdad del Instituto de Parques y Jardines.
17. Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos.
18. La Constitución Española de 1978. Principios generales.
19. Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía de Cataluña.
20. Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Barcelona.

Consulta també

Càsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo

Comparteix aquesta publicacióCàsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo Barcelona ” …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com