Inici / Administració / Concurs oposició per a proveir 7 places de policia local

Concurs oposició per a proveir 7 places de policia local

Comparteix aquesta publicació

Concurs oposició per a proveir 7 places de policia local

En data 14 de març 2016 la Junta de Govern Local ha aprovat les bases, que es publiquen tot seguit, de l’oposició per a la provisió de 7 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Sabadell corresponents a l’oferta pública d’ocupació
2009 i 2015.

Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives, es presentaran al Registre General d’aquest Ajuntament o bé tal i com determina l’art. 38 de la Llei 30/1992

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, pel procediment d’oposició lliure de set places d’Agent de Policia Municipal, incloses dins l’Oferta Publica d’Ocupació 2009 i 2015, així com el 10 per cent de les vacants que es produeixin fins al moment de la celebració de les proves, enquadrades a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Escala Bàsica, Classe Policia Local, Grup C2, complement de destí 14, i altres complements que es derivin del lloc de treball i la normativa vigent.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament (c/ de la Indústria, 10), o a qualsevol registre de l’Ajuntament, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es pot obtenir a la pàgina web https://srvapp.sabadell.net/webapps/tramits/cat/principal.asp?idtr=364, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al darrer butlletí oficial, i s’han d’adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Caldrà imprimir i
presentar la sol·licitud als registres senyalats.

En fecha 14 de marzo 2016 la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases, que se publican a continuación, de la oposición para la provisión de 7 plazas de agente de la policía local del Ayuntamiento de Sabadell correspondientes al oferta pública de empleo
2009 y 2015.

Las instancias solicitando la participación en las pruebas selectivas, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o bien tal y como determina el art. 38 de la Ley 30/1992

El objeto de esta convocatoria es la provisión, por el procedimiento de oposición libre de siete plazas de Agente de Policía Municipal, incluidas dentro la Oferta Publica de Empleo 2009 y 2015, así como el 10 por ciento de las vacantes que se produzcan hasta el momento de la celebración de las pruebas, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Escala Básica, Clase Policía Local, Grupo C2, complemento de destino 14, y otros complementos que se deriven del sitio de trabajo y la normativa vigente.

 Las solicitudes para tomar parte en el proceso de selección deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento (c / de la Industria, 10), o en cualquier registro del Ayuntamiento, una solicitud en modelo oficial y normalizado, que se puede obtener en la página web https://srvapp.sabadell.net/webapps/tramits/cat/principal.asp?idtr=364, dentro del plazo improrrogable de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el último boletín oficial, y se dirigirán al presidente de la Corporación. También pueden presentarse en cualquiera de las otras formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Habrá que imprimir y presentar la solicitud en los registros señalados.

  • Núm. referència: 20160331O7
  • Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE
  • Expedient: OPC2-1-09/15
  • Sistemes de selecció: Oposició
  • Tipus de personal: Funcionari
  • Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
  • Altres requisits: Nivell B2 de català / Permís de conduir A2 i B
  • Observacions: 2 places corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2009 i 5 a l’Oferta Pública d’Ocupació del 2015
Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives
31/3/2016 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria
8/4/2016 DOGC 7095 Convocatòria

Consulta també

Noves ofertes de feina a Conforama

Comparteix aquesta publicacióNoves ofertes de feina a Conforama a Sant Pere de Ribes, Sant Boi …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com